Chỉ vì không có tiền nên cô vợ trẻ đi bán dâm

1 2 Zoom+ 169 100% 1 0

Chỉ vì không có tiền nên cô vợ trẻ đi bán dâm, thấy chồng suốt ngày lao động vất vả còn mình thì lại suốt ngày ở nhà không kiếm ra tiền người vợ cũng muốn tình một việc gì đó kiếm thêm thu nhập để cùng chồng lo cho gia đình, nghĩ mãi không ra việc gì để làm người vợ đã tính đến chuyện bán dâm cho những người hàng xóm, suy nghĩ đến đó là làm ngay không do dự người vợ đã sang nhà anh hàng xóm gần nhất để mời chào anh ta.