Đi khám được nện luôn em y tá thực tập

1 2 Zoom+ 156 0% 0 0

Đi khám được nện luôn em y tá thực tập, em y tá xinh đẹp này có nhiệm vụ chăm sóc cho những bệnh nhân nam ngày nào em cũng giúp những bệnh nhân nam đó đi vệ sinh, nhìn buồi những bệnh nhân nam đó nhiều em y tá xinh đẹp này bị nghiện em thường nhân những lúc nghỉ trưa khi bệnh viện vắng người và tất cả mọi người đã nghỉ trưa sẽ lén lút vào phòng rồi địt nhau với bệnh nhân.